• recitues
 • përkthime
 • Ekrani i udhëzuesve
 • Arabic + -
 • përkthime + -
 • lexim
 • Mënyra e natës
 • Informacioni i Kapitullit
Dr. Mustafa Khattab Say, ˹O Prophet,˺ “I seek refuge in the Lord of humankind,

Dr. Mustafa Khattab the Master of humankind,

Dr. Mustafa Khattab the God of humankind,

Dr. Mustafa Khattab from the evil of the lurking whisperer—

Dr. Mustafa Khattab who whispers into the hearts of humankind—

Dr. Mustafa Khattab from among jinn and humankind.”

 • varg
  kohët
  nga
  kohët
 • 00:00
 • 00:00